Speidere i patruljeføreralder, altså speidere som går på ungdomsskolen, har mulighet til å delta på PF-kro på Kretsleiren. Det er PF-kro mandag og xxxdag etter leirbål. Bli med på ulike aktiviteter, lek og underholdning og bli kjent med peffer fra hele lkretsen! 

"PF" er en forkortelse for patruljefører. 

Når: Mandag, torsdag og lørdag etter leirbål.

Hvor:  Kjelleren i Bedehuset

Hvem: Speidere i ungdomsskolealder (patruljeførere)

Ta med: Egen kopp 

Se ukeplanen her

 

 

Foto: kmspeider.no