Påmelding

Påmeldingen til kretsleiren vil foregå mellom 17. februar til 1. mai 2024. Det er gruppevise påmeldinger som vil foregå  i Hypersys.

Deltakerpris

Ordinær deltakerpris: kr. 3 100

Støtte

Vi har tilgang til støtteordninger så alle kan være med uansett familieøkonomi. Ingen skal bli hjemme fordi det er for dyrt. Sjekk forbundets deltakerfond

Frilager

Riktig bekledning og utstyr er viktig for å få en fin leiropplevelse. Sjekk nettsiden til Frilager.