Middagen lager patruljene på gruppeområdet. De får utlevert mat og bestemmer selv hvordan den skal tilderedes. I løpet av leiruka avholder de fleste gruppene egne gruppeleirbål i tillegg til at det ved ankomst og avreise er store felles leirbål for alle deltakerne.

Skissen nedenfor viser hvordan leiruka for en tropp kan bli.