Gruppeinformasjon                        Forhåndsoppgaver 

Gruppeinformasjon 1                  Forhåndsoppgave - brev 1
Gruppeinformasjon 2                  Forhåndsoppgave - brev 2
Gruppeinformasjon 3
Gruppeinformasjon 4