I forkant av leir er det noen ting du som leder må ordne. Du må blant annet finne utstyret gruppa trenger under leiren. Alt du må ordne innen ulike frister vil komme inn på denne siden etter hvert som de frivillige som planlegger leiren får det praktiske på plass