Hver tropp må ha ansvarlige voksne ledere på leiren til enhver tid. Dette er av flere hensyn, blant annet fordi dere ordner mat til speiderne på deres eget leirområde og dersom noe skjer. Vi er avhengige av voksne ledere som kan følge opp og hjelpe speiderne sine. Mange speidere kan også ha behov for å bli fulgt til aktiviteter og lignende. Vi anbefaler maks 7 speidere per leder.