Dersom gruppa/kretsen skal levere utstyr til leirområdet må det pakkes for å tåle lagring utendørs. Utstyret vil ha periodisk tilsyn.

Vi kan ta imot gruppeutstyr på gruppeområdet søndag 4. august.  Det er ikke tilllatt å la gruppeutstyret bli stående på gruppeområdet etter av leiren er avsluttet søndag 11. august.