Frister for påmelding 

  • Påmeldingen i Hypersys stenger 1. mai 2024, klokken 23:00. Det er likevel mulig å etteranmelde deltakere etter 1. mai.
  • Fra 2. mai øker leirkontingenten med 200 kroner

Ved avmelding

  • Ved avmelding skal det sendes det e-post til kretskontoret; post@rogalandspeider.no 
  • Avmeldingsgebyr 500 kroner.
  • Merk at påmeldingen er bindende – ved avmelding vil ikke deltageravgiften kunne refunderes med mindre det framlegges legeattest eller annen tungtveiende grunn.
    • Avmelding mellom påmeldingsfrist, 1. mai og 1. juni, refunderes 50% av deltakeravgiften.
    • Fra 1. juli refunderes ikke leirkontingenten.

 

Det er mulig å bytte ut avmeldte deltakere med nye deltakere uten ekstra kostnader. Send en mail til post@rogalandspeider.no med navnet på både den som er avmeldt/skal avmeldes og den nye deltaker. Både innbytter og den som byttes ut må være i samme kontingentkategori.

Tilbakebetaling av eventuelt for mye innbetalt (f.eks. ved avmelding før 1. juni) vil først skje etter at leiren er slutt.

Hvis påmeldt deltakeren IKKE møter uten å melde av på forhånd så må det betales full pris. Vi oppfordrer til å bruke REISEFORSIKRING i slike tilfeller.