Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speiderne til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker.

Vi bruker «Learing by doing» som metode. Det vil si at vi lærer gjennom egne handlinger og får erfaring som danner grunnlaget for personlig utvikling. Speiderne lærer også at de gjennom aktiv handling kan påvirke samfunnet i positiv retning. Vi er opptatt av å ha trygge, åpne og inkluderende fellesskap. Det skal være plass til alle rundt våre leirbål.