Finn Crocsen er et todelt patruljeløp. Første del består av 11 ulike poster med samarbeidsoppgaver. Patruljen må gjennomføre minst 6 poster for å komme seg videre til andre del. I del to skal patruljen løse ulike koder og oppgaver som leder dem til målet. Alle som deltar får en button og alle som kommer i mål får premie. 

Opplegget på aktivitetsområdet etter bibeltimen, klokka 10:30. 

Dagen før gjennomføringen får gruppa utdelt et informasjonsark i matkassen til hver patrulje. Arket inneholder informasjon om hvilken post patruljen skal møte på. Hvis dere ikke har fått nok ark, kan dere hente flere på leirkontoret. Patruljene må ta med seg informasjonsarket gjennom hele aktiviteten. 

Postmannskap

Vi trenger postmannskap til Finn Crocsen. Meld deg via leirkontoret om du vil bidra. Husk å spørre om å få med deg informasjonsark for postmannskap ved påmelding. Postmannskap til første del skal møte på aktivitetsområdet klokka 10:00 den dagen de skal være postmannskap. 

Hvis du er usikker på hvilken post du skal være på, henvend deg til programstaben i rosa vester.