På E` du me`?  ønsker vi at alle speidere skal gå på haik i løpet av leiren. Vi har derfor lagt opp til ulike haikeruter og vil tilrettelegge for at flest mulig skal kunne delta. Å gå på haik er det samme som å gå på overnattingstur sammen med patruljen, uten ledere. Haik er en viktig del av programmet på kretsleir, og målet med haik er å skape en følelse av mestring og at du skal få lyst til å gå på flere turer!

Vanskelighetsgrader på haikeruter

Vi har fire ulike vanskelighetsgrader for haiken. Beskrivelsen av vanskelighetsgraden er en generell beskrivelse. Haikerutene er plassert i de ulike kategoriene ut fra en helhetlig vurdering av lengde, stigning og terreng

  • Lett: 5 - 7 km på 

  • Middels: 7 - 10 km p

  • Krevende: 9 - 12 km 

 

Aktiviteter dere kan gjennomføre før leiren

Her er noen forslag til aktiviteter dere kan gjøre hvis dere vil forberede dere til haiken på E` du me`?

  • Lag en treretters meny og tilbered den med hjelp av kokeapparat.

  • Øv på å bruke kart og kompass. Vet dere hva målestokk, ekvidistanse og høydekurve er?

  • Delta på en dagstur eller overnattingstur med eget kart. Øv på å lese kartet underveis på turen.

  • Øv på å pakke ryggsekken til haik.

  • Lag en utstyrsliste for hva dere må ha med dere av fellessutstyr på haik. 

 

Pakkeliste til haik

Før patruljen drar på haik skal de pakke om utstyret sånn at de bare bærer med seg det de trenger for å være et døgn på haik. Resten skal ligge igjen i leiren. Pakkelisten er veiledende. Se pakkelisten for haik her.