Speidere i patruljeføreralder, altså speidere som går på ungdomsskolen, har mulighet til å delta på PF-kro på Kretsleiren. Det er PF-kro xxxdag og xxdag etter leirbål. Bli med på ulike aktiviteter, lek og underholdning og bli kjent med peffer fra hele lkretsen! 

"PF" er en forkortelse for patruljefører. 

Når: mandag, xxxdag og lørdag etter leirbål.
Hvor:  Kjelleren i Bedehuset
Hvem: Speidere i ungdomsskolealder (patruljeførere)
Ta med: Egen kopp og penn