Søndag formiddag klokka 11 skal hver gruppe ha en Scouts own - en veldig enkel gudstjeneste i ekte speiderånd. Gruppene får utdelt et ferdiglagd opplegg som åpnes og leses i fellesskap med hele gruppen. Opplegget inneholder ledd fra en vanlig gudstjeneste, som for eksempel en tekst fra bibelen som skal leses, en salme som skal synges, og bevegelser som skal gjøres.